top of page

מדיניות החזרה/ביטול

ביטול עסקה יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשע"א, אשר מקנות לצרכן זכות לבטל עסקאות מסוימות ולקבל חזרה את כספו.

להלן מדיניות החזרה/ביטול:

החזר כספי ברכישת תכשיטים יינתן על תכשיטים מעל סכום של 50 ₪ ועד ל- 3,000 ₪, ומיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

   סעיפי הביטול הבאים רלוונטיים למוצרים שנקנו עד לסכום זה.

  • החזר כספי יבוצע באותו אמצעי התשלום בו שולם עבור המוצר.

  • דמי ביטול עסקה עפ”י חוק – 5% מהעסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

  • ביטול עסקה שבוצעה באשראי – תגבה בנוסף עמלת סליקה בסך 3%.

  • מוצר יוחלף או יוחזר אך ורק באריזתו המקורית, וללא כל סימני שימוש.

  • ניתן יהיה להחזירם גם אם אריזתם נפתחה ובלבד שלא נעשה בהם שימוש ושלא נפגמו.

  • המוצר יישלח לבדיקה לצורך אישור אבני החן ו\או היהלומים המשובצים, ורק לאחר אישורו, יינתן ההחזר ללקוח.

  • זכות הביטול לא תחול על תכשיטים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על-פי מידות או על-פי דרישות מיוחדות. לא יוחזרו מוצרים אשר נרכשו בהזמנה מיוחדת לפי דרישת הלקוח, תכשיטים שיוצרו בעיצוב אישי, תכשיטים אשר הוזמנו או נבחרו בעבורם יהלומים לפי דרישת הלקוח, תכשיטים שיוצרו לפי מידה או הותאמה להם מידה, טבעות נישואין ועוד..

 

תכשיטים שנקנו בסכום העולה על 3,000 ₪ ובכל מקרה של החזרה שלא בתנאים המפורטים מעלה, רשאית החברה בהתאם לשיקול דעתה להעניק זיכוי או לאפשר החלפה במוצר אחר, וזאת תוך 14 יום מיום הרכישה.

bottom of page